Midt i blinken!

Krigsminnesmerke.

&

 

flysleppa

 

Siste krigsvinteren 1944-1945 vart våpen, ammunisjon og utstyr til heimestyrkane frakta luftvegen frå England og sleppt i løynd i fjellområde rundt om i landet, m.a. i hålandsdalsfjella. Ei lokal milorggruppe hadde ansvaret for mottaket i Fusa.

 

Det første flysleppet kom på Storfjellet (853 moh), nordvest for Botnavatnet 6. nov. 1944, og dei to siste på Ottanosi natt til 29. jan. og 25. mars 1945. Det er sett opp minneplater på begge «droppestadene».

 

Les meir om turen til Ottanosi ved å trykkje her.

 

Translate »