Midt i blinken!

Båt.

&

ÅdnavikjoFusa har 137 km kystlinje. Med så mykje å velja i, bør du finna ein plass for strandhogg. Du finn garantert ein holme eller ei vik der du kan vera åleine, eller du kan gå inn til ei av bygdene eller til ei av gjestehamnene.

 

Stadig fleire køyrer rundt med ein kajakk på taket av bilen. Når du er i Fusa bør du få den ned av taket og ut på vatnet, ut på sjøen. Spesielt fine padleområde er Samnangerfjorden, Ådlandsfjorden, Lygrepollen og Sævareidvassdraget.

 

Bilete ovanfor er frå Ådnavikjo i Strandvik, her finn du ein flott gjestehamn med blant anna vaskerom, dusj, vatn og straum.

 

Her er ei oversikt over uthamner, ankringsstader og kaiar:

Translate »